Ermomobilya Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Sanal Mağaza Üyelik Sistemi


Üye, ermomobilyasamsun.com sanal mağazasında isterse kendisine hesap açıp kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye sahip olur, isterse hesap açmadan siparişini verebilir. Hesap oluştur seçeneği sepet sayfasının ödeme kısmında sizlere sorulacaktır. Hesap oluştur seçeneğinin sizler için artısı daha önce neler aldığınızla ilgili bilgi edinebilmektir. Hesap oluşturmadan da sipariş verebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Siteden online alışveriş olmadığı için bir etkisi yoktur. Siteden sipariş verip, sipariş tutarını banka hesaplarımıza havale veya EFT yapıldığı için üyelik açmak alışverişte bir etki yaratmayacaktır. Siparişiniz alındığında ilgili arkadaşlarımız sizleri arayacak ve sepetteki tutarı kullandığınız bankalar aracılı ile banka hesaplarımıza havale veya EFT yaptığınızda ürününüz üretime geçirilecektir.

Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi üye’ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliği olamaz.

Üye şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile üyenin sorumluluğundadır. Ermomobilyasamsun.com , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Üye’nin yükümlülükleri

Üye, ermomobilyasamsun.com servislerinden yararlandığı sırada, “Üyelik formu”nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Ermomobilyasamsun.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ermomobilyasamsun.com ‘a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, ermomobilyasamsun.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ermomobilya ‘nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun üyeye ait olduğunu,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalarından ermomobilyasamsun.com ‘un sorumlu olmayacağını,

Ermomobilyasamsun.com ‘da sunulan hizmetlere, yine ermomobilyasamsun.com tarafından belirlenen şekil ile ulaşmayı, yetkisiz olarak ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ermomobilyasamsun.com ‘un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ermomobilyasamsun.com ‘un sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları gibi bilgilerin genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Ermomobilyasamsun.com servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile üye’nin rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ermomobilyasamsun.com ‘dan tazminat talep etmemeyi,


Ermomobilyasamsun.com ’ dan izin almadan ermomobilyasamsun.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,


Ermomobilyasamsun.com ‘un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde ermomobilyasamsun.com ‘un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

Ermomobilyasamsun.com ‘un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üye, yapmış olduğu alışverişin mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu; imza atmadığı takdirde ürünün kendisine teslim edilmeyebileceğini,

Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; ürünü teslim alan kişi,
ermomobilyasamsun.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ermomobilya ‘ya verilen yetkiler

Ermomobilyasamsun.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Üye tarafından kayıt sırasında tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

Ermomobilyasamsun.com , servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Ermomobilyasamsun.com , kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


Ermomobilyasamsun.com , stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir; siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına satış sözleşmesinde belirtilen koşullar çerçevesinde iade edebilir.

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesiyle ermomobilyasamsun.com , ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.


Ermomobilyasamsun.com , üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde yine kendisi tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, ermomobilyasamsun.com ‘dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

Ermomobilyasamsun.com satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün vb tüm özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğüne sahiptir. Fiyat ve ürün özelliği gibi bilgilerde hata oluştuğu takdirde ermomobilyasamsun.com hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına satış sözleşmesinde belirtilen koşullar çerçevesinde iade edebilir.

Ermomobilyasamsun.com , üye’nin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden
ermomobilyasamsun.com ‘un sorumlu olmadığını kabul eder

Ermomobilyasamsun.com , ileride doğacak teknik zaruretler, mevzuata uyum ya da çalışma prensiplerinin değişimine uyum amacıyla bu koşullarda ya da bu koşulların uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, yeni maddeler ilave edebilir ve tamamen kaldırabilir.

Ermomobilyasamsun.com , üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.