Ermomobilya Hizmet Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu şözleşmede SATICI Ermomobilya ‘yı (www.ermomobilyasamsun.com); ALICI, ermomobilyasamsun.com sanal mağazasından satış şartlarını kabul ederek üye olan ve alışveriş yapan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

MADDE 1 – HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait ermomobilyasamsun.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 2 – HESABA İADE PROSEDÜRÜ

Ermomobilyasamsun.com sitesindeki satışların sadece banka havalesi ve EFT ile yapılması nedeniyle; alıcı, ilgili bankalar aracılığı ile alışveriş tutarındaki miktarı ermomobilya hesaplarına yatırdığında siparişin başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı herhangi bir sebepten dolayı ücret iadesi istediğinde ve sipariş iptali istediğinde ise gönderilen miktar(sipariş tutarı) siparişe başlanmamış ise yüzde 10’nu (%10), eğer siparişe başlanıp üretime başlanmış ise miktarın(sipariş tutarı) yüzde ellisi (%50) ermomobilya tarafından kesilir. Geriye kalan miktar(sipariş için gönderilen tutar) müşteriye iade edilir. Alıcı sipariş iptali ve ücret iadesi istediğinde yukarıdaki sözleşmenin maddeleri kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

MADDE 3 – TESLİMAT

Teslimat, kargo şirketi aracılığı ile alıcının belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.ermomobilyasamsun.com internet sitesinde yer alan tüm ürünlerin sözleşme konusu olduğunu ve sözleşme konusu tüm ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait banka kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ve ermomobilya hesaplarına havale/EFT yapılmış ise; ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde Malı Satıcı’ya geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak kargo taşımasına uygun şekilde paketlenmiş olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya yüzde ellisi (%50) kesinti yapılarak iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, Malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

MADDE 6 – TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında,herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir.

Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı ermomobilyasamsun.com, sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder.Bu durumda , ermomobilyasamsun.com sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder. ermomobilyasamsun.com ‘un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , bu tip durumlarda Alıcı, ermomobilyasamsun.com un hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutarın yüzde elllisi (%50) kesinti yapılarak 10 gün içerisinde kendisine ödenir.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

Ermomobilyasamsun.com ‘ da satın almak istediğiniz ürünlerin ödeme işlemlerini başlattığınız anda siparişiniz üretime başlar. Ödeme yaparken sitemizde sepet sayfasında en son ödemeyi gerçekleştir kısmına geldiğinizde sizlere bir sipariş numarası verilir. Banka hesaplarımıza yapacağınız HAVALE ve EFT ödemelerinde açıklama kısmına bu sipariş numarasını girmeniz önemle duyurulur. Çünkü hangi müşterimizin hangi ürünü istediği ve bu ürün ile ilgili ödeme yaptığını bu sipariş numaralarından takip etmekteyiz.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

SATICI : ERMOMOBİLYA (www.ermomobilyasamsun.com)

Ermomobilyasamsun.com, iş gereksinimlerine göre bu ilkeleri istediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar ve bundan dolayı siteyi her ziyaretinizde ilkeyi denetlemek için bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekir.